Ääniparannus


Ääniparannus pohjautuu luonnolliseen äänen käyttöön ja ajan saatossa muodostuneisiin ihmisäänenkäyttötekniikoihin. Tekniikoista esimerkkinä shamanistinen ääni mm. intiaanikulttuurit, joiku, itkulaulu sekä  äänenmuodostustekniikat kuten tiibetiläinen ylä-äänilaulu ja harmoninen laulu.

Nykyisen kvanttifysiikan tutkimuksen pohjalta tiedämme, että kaikki on loppujen lopuksi värähtelyä -myös keho. Tämän ajan eräs ääniparannuksen pioneeri, Jonathan Goldman, luonnehtii ääniparannusta seuraavalla esimerkillä. ”Keho on kuin orkesteri. Kun kaikki on kunnossa solut ja hiukkaset värähtelevät, soivat oikein. Mutta kun huono olo tai sairaus asutuvat kuvaan alkaa tietty osa kehosta värähtelemään väärin. Soimaan väärin. Silloin tulee palauttaa oikea, luonnollinen värähtely takaisin. Tämän voi tehdä äänen avulla”.

Ihmisäänellä on kaksi perustavanlaatuista vaikutusta, jonkin purkautuminen tai jonkin ylläpitäminen. Kun satuttaa itsensä yleensä pääsee myös ääni suusta, huuto, itku tai voimasana. Ne auttavat purkamaan ”väärää” värähtelyä, eli helpottavat kipua. Fyysistä ja emotionaalista kipua.

Harmonisella intentiolla ja äänenkäytöllä taas voidaan pitää yllä juuri sitä – harmoniaa ja hyvinvointia kehossa.

Tärkeä seikka ihmisäänen käytössä on intentio. Miten käyttää ääntä, mitä ajattelee ja tuntee, kun käyttää ääntä. Oma ääni vaikuttaa itsensä lisäksi myös ympäristöön.

Taiteellisesta esiintymisestä tiedämme, että äänessä voi olla vahva tunnelataus. Tietoinen äänityöskentely aina vaikuttaa myös tunne-elämään, tasapainottaen ja harmonisoiden tunteita – ja sitä kautta myös ajatusmaailmaa.

Keho ja mieli toimivat instrumentteina luonnolliseen hyvinvointiin sekä syvään itsetuntemukseen – henkilön niin halutessa.