Koulutukset

ÄÄNIHOITAJAKOULUTUS ALKAA HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ 2019

Koulutuksen tarkoitus:
Koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa oma ääni, mieli ja keho hoitavaksi työvälineeksi
itsen ja myös toisten rentouttamiseen ja hoitamiseen. Koulutus on suurelta osin käytännön
harjoittelua, tutustumista omaan ääneen, mieleen ja kehoon sekä samalla löytöretki omaan
sisimpään, omien vastusten kohtaamista ja voittamista.

 Lisätietoja tästä.